© 2009 Strindberg, Graz: 03862.224 89-11 | Kapfenberg: 03862.21391